Rathaus
Wirtschaftshof
Bereitschaft Kanalverstopfung & Wasserrohrbruch
Parteienverkehrszeiten:
Mo, Mi, Fr: 08:00 – 12:00
Di: 07:00 – 12:00
Do: 14:00 – 18:00

Kundmachung – Bezirkshauptmannschaft Graz-Umgebung, Ggst: Kundmachung gem. § 13 Abs. 5 AVG

aaaa